Over DOV Botlek

Contributie en lidmaatschap

Maandelijkse contributie DOV Botlek, Spijkenisse

Jeugdleden t/m 17 jaar:€  10,-
Leden:€ 20,-
Vanaf 1 januari 2023

Naast de contributie dient jaarlijks de verplichte NOB bijdrage betaald te worden, iets meer dan vijftig euro voor volwassenen.

Voor de definitie van een jeugdlid volgen we de NOB: iedereen die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 18 is, is het gehele jaar jeugdlid.

Zie www.onderwatersport.org voor de actuele bedragen van de NOB bijdrage.

Oprichting

In november 1982 is de D.O.W. Onderwatersport Vereniging “Botlek” -kortweg DOV Botlek- opgericht en onder verenigingsnummer 209 aangesloten bij de NOB.

Begonnen vanuit de personeelsvereniging van DOW Chemical in het Botlekgebied, zijn er inmiddels geen banden meer met DOW Chemical. Vanaf 2010 noemen we ons dan ook Duik- en Onderwatersport Vereniging “Botlek”. In de administratie en betalingen kun je nog wel eens de oorspronkelijke afkorting vinden.

Onze vereniging telt circa 35 leden, variërend in leeftijd tussen 10 en 80 jaar. De minimum leeftijd om een opleiding te volgen bij DOV Botlek is gesteld op 10 jaar, aangezien er redelijk wat theorie bij het duiken komt kijken. Een medische sportkeuring voor het duiken is vereist.

De vereniging bevat een groot aantal actieve leden en (hierdoor) een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn:

Werkgroep Evenementen
De werkgroep Evenementen organiseert diverse evenementen zoals een duikweekend, bezoek aan aquaria, bowlen, enzovoort.

De werkgroep Buitenduiken organiseert de buitenduiken in voornamelijk het Oostvoornse meer, de Grevelingen en de Oosterschelde, maar ook in zoetwaterplassen wordt gedoken.

De leden van de werkgroep Zwembad trainingen verzorgen de zwembadtraining. Deze training vindt plaats elke vrijdag van 21.00h tot 22.30h in het Rivièrabad te Spijkenisse.

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
DOV Botlek onderschrijft de gedragsregels zoals die door sportkoepel NOC*NSF en de NOB zijn opgesteld. Adri Broersen is aangesteld als onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Van de enkele minderjarigen leden binnen onze vereniging zijn ook de ouders lid. Nieuwe trainers/zwembadlesgevers/instructeurs worden begeleid door meerdere ervaren lesgevers en daarbij ook vertrouwd gemaakt met bovengenoemde gedragsregels.
Elk nieuw lid wordt gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij grensoverschrijdend gedrag kan het bestuur over gaan tot royement, conform artikel 11c van het huishoudelijk reglement. 

Flyer OnderwaterSporten

Samen met de ander (onder)watersport aanbieders in het Rivièrabad hebben we een flyer gemaakt. Zoek je een sportieve uitdaging of een leuke wekelijkse bezigheid in het zwembad? We maken graag en vrijblijvend kennis met je!

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Vanaf medio 2021 worden er geen clubbladen meer gemaakt, maar nieuwsbrieven.

Bekijk hier ons clubblad