Over DOV Botlek

Contributie en lidmaatschap

Maandelijkse contributie DOV Botlek, Spijkenisse

Jeugdleden t/m 17 jaar:€  7,50
Leden:€ 17,–

Naast de contributie dient jaarlijks de verplichte NOB bijdrage betaald te worden, rond de vijftig euro voor volwassenen.

Voor de definitie van een jeugdlid volgen we de NOB: iedereen die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 18 is, is het gehele jaar jeugdlid.

Zie www.onderwatersport.org voor de actuele bedragen.

Oprichting

In november 1982 is de D.O.W. Onderwatersport Vereniging “Botlek” -kortweg DOV Botlek- opgericht en onder verenigingsnummer 209 aangesloten bij de NOB.

Begonnen vanuit de personeelsvereniging van DOW Chemical in het Botlekgebied, zijn er inmiddels geen banden meer met DOW Chemical. Vanaf 2010 noemen we ons dan ook Duik- en Onderwatersport Vereniging “Botlek”.

Onze vereniging telt circa 40 leden, variërend in leeftijd tussen 10 en 80 jaar. De minimum leeftijd om een opleiding te volgen bij DOV Botlek is gesteld op 10 jaar, aangezien er redelijk wat theorie bij het duiken komt kijken. Een medische sportkeuring is vereist.

De vereniging bevat een groot aantal actieve leden en (hierdoor) een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn:

Werkgroep Evenementen
De werkgroep Evenementen organiseert diverse evenementen zoals een duikweekend, bezoek aan aquaria, bowlen, enzovoort.

De werkgroep Buitenduiken organiseert de buitenduiken in voornamelijk het Oostvoornse meer, de Grevelingen en de Oosterschelde, maar ook in zoetwaterplassen wordt gedoken.

De leden van de werkgroep Zwembad trainingen verzorgen de zwembadtraining. Deze training vindt plaats elke vrijdag van 21.00h tot 22.30h in het Rivièrabad te Spijkenisse.

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
DOV Botlek onderschrijft de gedragsregels zoals die door sportkoepel NOC*NSF en de NOB zijn opgesteld. Adri Broersen is aangesteld als onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Van de enkele minderjarigen leden binnen onze vereniging zijn ook de ouders lid. Nieuwe trainers/zwembadlesgevers/instructeurs worden begeleid door meerdere ervaren lesgevers en daarbij ook vertrouwd gemaakt met bovengenoemde gedragsregels.
Elk nieuw lid wordt gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij grensoverschrijdend gedrag kan het bestuur over gaan tot royement, conform artikel 11c van het huishoudelijk reglement. 

Bekijk hier ons clubblad